Bảng Giá vận chuyển tại TP. Hồ Chí Minh
Số đơn hàng
1 đơn
2 - 5 đơn
Trên 6 đơn
Số đơn hàng
 • Dưới 5km
 • Từ 5 – 10km 
 • Trên 10km
 • Dưới 5km
 • Từ 5 – 10km 
 • Trên 10km
 • Nội thành Hồ Chí minh
Mức phí / 1 Đơn
 • 200.000 đ
 • 250.000 đ 
 • 300.000 đ
 • 170.000 đ
 • 200.000 đ
 • 250.000 đ
 • 15.000 đ
Ghi chú
Áp dụng cho đơn hàng kích thước 1 chiều tối đa là 50cm và nặng dưới 2kg, với đơn hàng trên 2kg, tính phí 5.000 đ / 1kg tiếp theo . Thời gian toàn trình từ 1h -12h
Gọi cho chúng tôi để biết thông tin chình xác : 0933.450.582 0979.557.160